balas.lt įvertink internetinio tinklaraščio perliukus, pastebėk klaidas, kvailus naujadarus
Lenta
Rintis profesiją skatina modernizavimas ir tėvai
Atvykęs į oro uostą sužinojau, kad mes skrendame į Stabulą
tobulinančiomis injekcijomis bei reingtis taip
reguliariai sportuojantys žmonės, ilgas valandas sėdintys priešais televizorių, serga vėžiu kur kas dažniau už mažiau sėdintieji.

Rėmėjai:

Norite prisideti prie reklamos? Susisiekite su mumis info@balas.lt

© 2013 balas.lt info@balas.lt